Aktuellt från F11-museum och Nyköpings flyghistoriska förening