Senaste Nytt från F11 museum och NFF

Nytt i vår app

Avsnittet om kameror har fått en genomgripande uppdatering, med fyllig information om flera av de spaningskameror som finns i museets samlingar. Ingående beskrivningar foton, illustrationer och filmer ger mycket att lära om dessa speciella kameror.

Du hittar informationen under: Annexet/Kamerarummet/Kamerasamlingen.